Biskupi ofiarowują modlitwy rodzicom Martina Garda Charliego Garda

Modlitwa może być formą praktyki religijnej, może być indywidualna lub wspólna i odbywać się publicznie lub prywatnie. Może to obejmować użycie słów, piosenek lub całkowitej ciszy. Kiedy używamy języka, modlitwa może przybrać postać hymnu, inkantacji, formalnego wyznania lub wygłaszania spontanicznego w modlitwie. Istnieją różne formy modlitwy, takie jak modlitwa prozaikowa, modlitwy błagania, dziękczynienia i pochwały. Modlitwa może być skierowana ku bólowi, duchowi, zmarłej osobie lub wzniosłym pomysłom, aby podziwiać, prosić o wskazówki, prosić o pomoc, wyznawać przestępstwa (grzechy) lub wyrazić swoje myśli i emocje. Ludzie modlą się zatem z wielu powodów, takich jak osobiste korzyści, prosząc o łaskę Bożą, o związek duchowy lub dla innych.

Bardzo ważne jest zachowanie czystego serca przed Bogiem. Ktoś powiedział: "Nie widzę ich tak, jak ja", "nie gromadę ich". Nie czekaj, aż pójdziesz do kościoła albo kryzys powstanie w Twoim życiu, aby wyznawać swoje grzechy Bogu. Kiedy tylko zdajesz sobie sprawę z podejścia lub działania, które jest dla Boga niezadowolone, przyznaj, że jest źle i dziękuj Bogu za Jego przebaczenie. 1 Jana 1: 9 mówi nam, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny przebaczać i oczyścić nas z wszelkiej niesprawiedliwości.

Na przykład, jeśli gracz użyje modlitwy Protect from Melee z premią modlitewną równą 0, ich punkty Modlitwy spuszczą się z prędkością 1 punktu co 0,3 sekundy. Jeśli gracz ten wyposaży pancerz dając dodatkową premię modlitewną +25, szybkość spustu tej modlitwy zostanie spowolniona do 100-25 = 75%, więc przedział czasowy drenażu wynosi 0,3 x 100/75 = 0,4 lub 1 punkt na 0,4 sekundy 1 punkt co 0,3 sekundy.

Panie, Boże nasz, czekamy na ciebie w nocy iw dzień. Wierzymy w Ciebie i dążymy do Twojej sprawiedliwości. Odpowiesz na naszą modlitwę. Błogosław nas, modlimy się. Niech Twoje imię będzie święte i przyjdzie królestwo wasze. Panie, Boże nasz, niech wasza wola będzie wykonywana wśród narodów. Niech wasza wola będzie uczyniona w każdym z nas i być jasna, jak to jest w niebie. Spójrz na narody. Oglądaj całą ludzkość. Niech nowa ścieżka zostanie złamana, aby przyjść pokój, który przechodzi wszystkie zrozumienie, pokój od ciebie, Panie, Boga naszego. Amen.

Mój Panie, Bóg nieba i ziemi - Ojciec i Stwórca, Syn i Odkupiciel, Duch Święty i Sanktuator - kocham cię i kocham całym sercem. Dziękuję za to, że mnie stworzyłeś, wybawiłeś mnie, wzywając mnie do wiary katolickiej i obserwując mnie wczoraj w nocy. Oferuję wam dzisiaj moją modlitwę, moją pracę i moje zmagania, moje cierpienia i moje radości. Pozwól mi zrobić wszystko z miłości dla ciebie i według twojej woli. Spraw, abym żyła w chrześcijańskim powołaniu, cierpiącym cierpiącym, odważnym, głosząc moją wiarę; Napełnij mnie mądrością na drogę życia i miłość w kontaktach z innymi. Uwolnij mnie od grzechu i od wszelkiego zła. Niech twoja łaska zawsze pozostanie ze mną i ze wszystkimi, którzy są mi drodzy. Amen.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Modlitwa dla nadziei w rozpaczy

Encyklopedia Katolicka